torsdag 21 mars 2013

Fysisk aktivitet!


Fysisk aktivitet minskar stressymtom, depression och ångest och stärker uthållighet, stryka, flexibilitet och koordination. Fysisk aktivitet bör vara tre tillfällen i veckan och minst 45 minuter per gång. Aktivitet kan bryta negativa och destruktiva tankar samt distrahera negativa tankar om motionen utförs i grupp. Vid lätt eller måttlig depression hos vuxna och äldre personer kan det vara lika effektivt som psykoterapi eller medicinring, framför allt på lång sikt. På tal om fysisk aktivitet saknar jag världens bästa gym-kamrat T.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar